Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rejestracja zmian w statucie COMP S.A. (Raport: 25/2005) 4 / 3 / 2005

Temat: Rejestracja zmian w statucie COMP SA

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4 RO – spełnienie lub nie warunku w znaczącej umowie

Treść: Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o wpisaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706 zmian w statucie Spółki uchwalonych przez NWZA Spółki w dniu 17 lutego 2005, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 17/2005. Rejestracja tych zmian stanowi spełnienie warunku umowy pomiędzy COMP SA, Prokom Software SA i Jackiem Papajem z dnia 23 grudnia 2004 roku, o której Spółka informowała w komunikacie bieżącym 8/2004.

Wartość umowy w tys. zł: 20 812,50