Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 18/2023) 23 / 6 / 2023

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297821, reprezentującego VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (00-898), przy Pl. Dąbrowskiego 1, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 1339, w ramach którego został wydzielony Subfundusz 1 („Akcjonariusz”), jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Akcjonariusza, posiadającego 559 604 akcji spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie kandydatury pana Piotra Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) na członka Rady Nadzorczej spółki.
Pełna treść zgłoszenia oraz życiorys kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu.