Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 1/2024) 3 / 1 / 2024

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka otrzymała powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce, tj. przez Pana Jarosława Wilka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki.
Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.