Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej COMP S.A. (Raport 14/2016) 28 / 6 / 2016

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Comp S.A. informuje, że otrzymał od MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego – akcjonariusza
spółki, informację następującej treści:
„Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki COMP S. A.
(Spółka) informuję, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku, pełnomocnik Funduszu
zgłosi kandydaturę Pana Jacka Klimczaka na członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. (Towarzystwo)
zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać
kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Jacek
Klimczak spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.
W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady
Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i
Życiorysu Pana Jacka Klimczaka na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem
umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.
Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z
uwagi na zawarte w nich dane osobowe Pana Jacka. Prosimy o przekazanie tych dokumentów akcjonariuszom
jedynie na wyraźne ich żądanie.
W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o
kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. (22) 523 56 43.
Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej
Towarzystwa: https://www.metlife.pl/pl/individual/o-metlife/nadzor-wlascicielski.html.”
W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A..