Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej COMP S.A. (Raport 14/2016) 28 / 6 / 2016

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Comp S.A. informuje, że otrzymał od MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego – akcjonariusza
spółki, informację następującej treści:
„Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki COMP S. A.
(Spółka) informuję, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku, pełnomocnik Funduszu
zgłosi kandydaturę Pana Jacka Klimczaka na członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. (Towarzystwo)
zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać
kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Jacek
Klimczak spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.
W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady
Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i
Życiorysu Pana Jacka Klimczaka na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem
umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.
Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z
uwagi na zawarte w nich dane osobowe Pana Jacka. Prosimy o przekazanie tych dokumentów akcjonariuszom
jedynie na wyraźne ich żądanie.
W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o
kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. (22) 523 56 43.
Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej
Towarzystwa: https://www.metlife.pl/pl/individual/o-metlife/nadzor-wlascicielski.html.”
W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A..

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close