Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki (Raport: 52/2009) 28 / 8 / 2009

Temat: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Pan Robert Tomaszewski, przewodniczacy Rady Nadzorczej Spółki, w zwiazku z zasiadaniem w Radzie
Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A., przesłał do Spółki w dniu wczorajszym zestawienie transakcji
zawartych przez Dom Maklerski w ramach pełnienia funkcji animatora dla Spółki, na rachunkach obsługiwanych
w POK Kraków w dniach od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2009 roku. Zestawienie transakcji stanowi załącznik do
niniejszego raportu