Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Sprzedaż akcji Spółki przez Amplico OFE (Raport: 28/2010) 2 / 7 / 2010

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość od AMPLICO PTE S.A. o sprzedaży akcji Spółki przez AMPLICO OFE zarządzany przez AMPLICO PTE S.A.

W wyniku sprzedaży akcji Spółki AMPLICO OFE zmniejszył zaangażowanie w akcje Spółki poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w wyniku sprzedaży akcji Spółki w dniu 28 czerwca 2010 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału AMPLICO OFE posiadał 533 590 akcji spośród 4 747 899 akcji Spółki, co stanowiło 11,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 533 590 głosów, co stanowiło 11,24% głosów na WZA Spółki.

Według przekazanej informacji aktualnie AMPLICO OFE posiada 459 577 akcji spośród 4 747 899 akcji Spółki, co stanowi 9,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 459 577 głosów na WZA, co stanowi 9,68% głosów na WZA Spółki.