Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podwyższenie kapitału zakładowego (Raport: 04/2005) 14 / 1 / 2005

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 12 RO – rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładowego

Zarząd COMP SA. informuje, że w dniu 14 stycznia 2005 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki COMP SA z dotychczasowej wysokości 4 400 712,50 zł na 5 788 212,50 zł

Kapitał zakładowy dzieli się na:

– 47 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

– 1 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

– 150 527 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

– 210 870 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

– 91 388 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

oraz 555 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H

o wartości nominalnej 2,50 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich 2 315 285 akcji wynosi 2 315 285.