Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 40/2017) 22 / 9 / 2017

Temat: Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 i I/2015
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2017 roku powziął informację o wpisaniu do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów zastawów rejestrowych na:
1) 649.924 sztukach akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. do sumy najwyższej w wysokości 54.000.000 PLN oraz
2) 902.672 sztukach akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. do sumy najwyższej w wysokości 75.000.000 PLN.

Zastawy te ustanowione są na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Comp obligacji odpowiednio: w dniu 28 lipca 2017 r. obligacji serii I/2017 i w dniu 30 czerwca 2015 r. obligacji serii I/2015.

O zawarciu umów zastawniczych oraz ich szczegółowych warunkach Comp informował w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 12 września 2017 r.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close