Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 40/2017) 22 / 9 / 2017

Temat: Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 i I/2015
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2017 roku powziął informację o wpisaniu do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów zastawów rejestrowych na:
1) 649.924 sztukach akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. do sumy najwyższej w wysokości 54.000.000 PLN oraz
2) 902.672 sztukach akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. do sumy najwyższej w wysokości 75.000.000 PLN.

Zastawy te ustanowione są na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Comp obligacji odpowiednio: w dniu 28 lipca 2017 r. obligacji serii I/2017 i w dniu 30 czerwca 2015 r. obligacji serii I/2015.

O zawarciu umów zastawniczych oraz ich szczegółowych warunkach Comp informował w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 12 września 2017 r.