Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 18/2024) 13 / 5 / 2024

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa) zarządzającego PKO BP Bankowy Otwartym Funduszem Emerytalnym (Zawiadamiający 1) i PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Zawiadamiający 2) – zwani łącznie Zawiadamiającymi, zawiadomienie o łącznym przekroczeniu przez Zawiadamiających 5% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Comp S.A.
Pełna treść otrzymanego przez spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.