Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Stwierdzenie równoważności memorandum informacyjnego Spółki pod względem formy i treści z informacjami (Raport: 26/2011) 29 / 9 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o stwierdzeniu w dniu 28 września 2011 roku przez Departament Emitentów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego rónoważności pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez Comp S.A. w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania sie o dopuszczenie na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii L dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus S.A. Memorandum informacyjne zostanie opublikowane w dniu 4 października 2011 roku na stronie internetowej Spółki.