Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wprowadzenie obligacji serii I/2017 Comp S.A. do alternatywnego systemu obrotu (Raport 43/2017) 28 / 11 / 2017

Temat: Wprowadzenie obligacji serii I/2017 Comp S.A. do alternatywnego systemu obrotu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2017 roku powziął informację o podjęciu uchwał:
1. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 1392/2017 z dn. 28 listopada 2017
roku,
2. przez Zarząd BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwały nr 267/17 z dn. 28 listopada 2017 roku,
na mocy których 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2017 wyemitowanych przez Comp
S.A., o łącznej wartości nominalnej 36.000.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów złotych) i jednostkowej wartości
nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na
Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.