Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie członków Zarządu Spółki (Raport: 25/2014) 30 / 6 / 2014

Temat: Powołanie członków Zarządu Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o ponownym
powołaniu z dniem 30 czerwca 2014 r. w skład Zarządu Spółki, na nową wspólną czteroletnią kadencję:
1. Jacka Papaja, powierzając mu funkcje Prezesa Zarządu Spółki,
2. Andrzeja Olafa Wasowskiego, powierzając mu funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki,
3. Krzysztofa Morawskiego, powierzając mu funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki,
4. Andrzeja Wawra, powierzając mu funkcje Członka Zarządu Spółki,
5. Krzysztofa Urbanowicza, powierzając mu funkcje Członka Zarządu Spółki.
Życiorysy:
Jacek Papaj
Ma 61 lat. Jacek Papaj posiada wykształcenie wyższe – ukończył Politechnikę Warszawska na kierunku
elektronika. W latach 1978-1982 pełnił funkcje referenta ds. realizacji kontraktów, a następnie kierownika
laboratorium legalizacji aparatów elektronicznych w Zakładach Kineskopowych UNITRA POLKOLOR. W roku 1982
był specjalista ds. kooperacji produkcji w przedsiębiorstwie SCANPRODUCT. W latach 1983-1985 pełnił funkcje
specjalisty elektronika ds. uruchomień w Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki MERAMAT. W latach
1984-1986 piastował stanowisko głównego specjalisty w Spółdzielni Pracy Doradców Gospodarczych KON-POL.
W okresie 1986-1987 r. był Kierownikiem Zakładu Obrotu w Towarzystwie Innowacji Technicznych KAMAR. W
latach 1987-1993 – Prezes Zarządu COMP Sp. z o.o. (obecnie Comp Data Sp. z o.o.) Od roku 1991 do chwili
obecnej jest Prezesem Zarządu Comp S.A. (w latach 1991-1997 – „Comp Ltd” Sp. z o.o., od grudnia 2007 do
sierpnia 2009 roku Comp Safe Support S.A.), gdzie pełni również funkcje Dyrektora Generalnego. Od 1994 do
2002 r. – Prezes Zarządu ICD Comp Consulting Sp. z o.o. W latach 2002-2004 Członek Rady Nadzorczej TORN
Sp. z o.o. W latach 1995-2004 – Prezes Zarządu Comp Rzeszów S.A. W latach 1998 – 2004 zasiadał w Radzie
Nadzorczej Techlab Sp. z o.o. Od marca 2006 r. do listopada 2011 roku pełnił funkcje Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Novitus S.A. W latach 2003 – 2012 pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej w Spółce Gap S.A. W latach
2003 – 2009 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Spółki Pacom Sp. z o. o. Od lutego 2008 roku pełni funkcje
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Safe Computing Sp. z o.o. Od lipca 2008 roku pełni funkcje
Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Big Vent S.A. Od czerwca 2009 roku pełni funkcje Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o. W latach 2004 – 2008 zasiada w Radzie Fundacji
Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej imienia Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Laterna Magica. Od 2011
roku do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Elzab S.A.
Od grudnia 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcje Prezesa Zarządu w Spółce Comp Centrum Innowacji Sp. z
o.o.. Od października 2012 roku do chwili obecnej pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Spółki PayTel S.A. Od
września 2013 roku do chwili obecnej pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółce JNJ Poland Sp. z o.o. Od roku 2013
do chwili obecnej pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej w Spółce Insoft Sp. z o.o..
Andrzej Olaf Wasowski
Ma 54 lata. Andrzej Olaf Wąsowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie na Politechnice
Gdańskiej na kierunku mechaniki i doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej
Akademii Nauk. W latach 1984-1991 pełnił funkcje asystenta, doktoranta i starszego asystenta w Polskiej
Akademii Nauk. W latach 1991-1996 był dyrektorem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od roku 1996 do chwili
obecnej jest Dyrektorem Zarządzającym i od 1997 Wiceprezesem Zarządu Comp S.A. (do 1997 – „Comp Ltd” Sp. z
o.o., od grudnia 2007 do sierpnia 2009 Comp Safe Support S.A.). Od roku 1999 do 2013 był członkiem Rady
Nadzorczej PACOMP Sp. z o.o. W latach 1998 do 2008 zasiadał w Radzie Nadzorczej Techlab Sp. z o.o. W latach
2001-2008 w Radzie Nadzorczej Torn Sp. z o.o. Od 2005 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z
o.o. W latach 2009 – 2011 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Big Vent S.A. Od czerwca 2012 roku do chwili
obecnej pełni funkcje członka Rady Nadzorczej Big Vent S.A. Od 2010 do 2013 roku pełnił funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki Cryptotech.
Krzysztof Morawski.
Ma 49 lat. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Politechnikę Warszawska na Wydziale Elektrycznym. W latach
1987-1990 pracował w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Mercomp a następnie w Polskich Zakładach
Lotniczych. W latach 1990-1991 był asystentem na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. W latach
1991-1996 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Departamencie Informatyki. Od 1996 pracuje w
firmie Comp S.A. Początkowo jako inżynier systemowy, kierownik projektów następnie dyrektor handlowy. Od roku
2005 roku pełnił funkcje Członka Zarządu COMP S.A, natomiast od października 2008 do chwili obecnej pełni
funkcje Wiceprezesa Zarządu COMP S.A. Od 2007 roku pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Enigma SOI Sp. z o.o. Od roku 2007 do 2011 roku pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej Pacomp Sp. z o.o. Od
października 2009 roku do czerwca 2013 pełnił funkcje Członka Zarządu spółki Safe Computing Sp. z o.o. Od 2008
roku pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Big Vent S.A. Od 2009 roku do roku 2011 pełnił funkcje
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Safe Technologies S.A. W latach 2011 do 2012 pełnił funkcję
Członka Rady Nadzorczej w Spółce M2Net. Od stycznia 2014 r do chwili obecnej pełni funkcje Członka rady
Nadzorczej. Od 2014 roku pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej w Spółce Elzab S.A.
Andrzej Wawer
Ma 50 lat. Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie
Zarzadzania w Warszawie w 1993 roku. W roku 1992 uzyskał licencje maklerska nr 175, a w roku 1997 zdał
egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje przewód
doktorski na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants) w Wielkiej Brytanii. Andrzej Wawer pracował m.in. w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. w
Warszawie (rok 1992) i w Biurze Maklerskim Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata
1992-1994) jako Dyrektor Biura Maklerskiego. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku
Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku
Współpracy Europejskiej SA w Warszawie. Następnie pracował w Pekaes S.A. w Warszawie w latach 1997-2002
(gdzie był m.in. Dyrektorem ds. Finansowo-Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarzadzania
Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych). Od czerwca 2001
roku do czerwca 2002 pełnił funkcje Członka Zarządu w Spółce PKS S.A. W latach 2002-2003 był Dyrektorem
Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W okresie późniejszym zajmował się m.in.
realizacja projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE, a od lutego 2004 do maja 2005 był Prezesem
Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Od marca 2003 roku do października 2003 roku pełnił funkcje Członka Rady
Nadzorczej w Invest Profit S.A. W latach 2005 – 2011 pełnił funkcje Członka Zarządu NOVITUS S.A. Od lutego 2009
roku do chwili obecnej pełni funkcje Członka Zarządu Spółki Comp S.A. W latach 2010-2011 pełnił funkcje
Członka Rady Nadzorczej Safe Technologies S.A. Od 2010 roku do chwili obecnej pełni funkcje Członka Rady
Nadzorczej w Spółce Safe Computing. W latach 2010-2013 pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej Cryptotech Sp.
z o.o. Od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej w Spółce Elzab S.A. Od lutego 2012
do chwili obecnej pełni funkcje Członka Rady nadzorczej w Spółce PayTel S.A.
Krzysztof Urbanowicz
Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynierii Lądowej oraz na Uniwersytecie
Warszawskim na kierunku Zarządzania i Marketingu. Ukończył również studia Szkoły Biznesu Politechniki
Warszawskiej (wspólny program z London Business School, HEC, Norges Handelhoyskole, specjalizacja
zarządzanie biznesem (MBA) oraz University of Illinois at Urbana Champaign (uzyskany stopień – MBA). Ponadto
był absolwentem studiów AMP na University of Navara IESE Business School. Krzysztof Urbanowicz ukończył
wiele krajowych i zagranicznych kursów, w tym w zaawansowane programy managerskie na uniwersytetach
Insead i St. Gallen.
W latach 1993 – 1996 pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży i marketingu na kraj (rynek butli) w Shell Gas Polska.
Następnie w latach 1997 – 1999 pełnił funkcję Senior Management Consultant w SHELL International Petroleum
Company, UK. W swojej karierze pełnił także funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego VOLVO Auto
Polska Sp. z o.o. (1999-2001). W latach 2001 – 2003 pełnił funkcję Dyrektor Zarządzający ds. likwidacji szkód w
PZU S.A. Następnie w okresie 2003 – 2007 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Ursa Polska Sp. z o.o., a
począwszy od 2005 r. (do 2007 r.) także Dyrektora Zarządzającego w Ursa Nordic AB, Sztokholm, zaś od 2006 r.
także Dyrektora Zarządzającego Ursa CEE, Środkowo – Wschodnia Europa (nadzorującego 7 spółek w 11
krajach). W roku 2009 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektor Zarządzający UNIPETROL S.A. Od
września do grudnia 2010 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab
S.A., zaś od początku 2011 r. (aż do dnia obecnego) pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Ponadto w okresie
od kwietnia do października 2011 r. pełnił funkcję członka zarządu Novitus S.A. Pełni także funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Micra Metripond KFT na Węgrzech oraz ELZAB SOFT Sp. z o.o., które są
spółkami zależnymi Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. z siedzibą w Zabrzu.
Według złożonych oświadczeń, wyżej wymienione osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
ani nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek konkurencyjnych osób
prawnych, za wyjątkiem sprawowania funkcji określonych powyżej w spółkach, które są podmiotami zależnymi
wobec Comp S.A.
Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zajmowanie się przez wyżej wymienione osoby interesami
konkurencyjnymi oraz zasiadanie przez nie w organach konkurencyjnych osób prawnych (w tym spółek
kapitałowych) wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Wszystkie wyżej wymienione osoby, złożyły również oświadczenia – każdy z osobna, iż wedle ich wiedzy nie są
wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym.