Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie Członków Zarządu Spółki (Raport 24/2018) 25 / 6 / 2018

Temat: Powołanie Członków Zarządu Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Spółki, na nową wspólną czteroletnią kadencję:
1. Roberta Tomaszewskiego, powierzając mu funkcje Prezesa Zarządu Spółki,
2. Krzysztofa Morawskiego, powierzając mu funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki,
3. Andrzeja Wawra, powierzając mu funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki,
4. Jarosława Wilka, powierzając mu funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysach powołanych członków Zarządu, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Według złożonych oświadczeń powołani członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki, ani nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek konkurencyjnych osób prawnych.
Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zajmowanie się przez powołane osoby interesami konkurencyjnymi oraz na zasiadanie w organach konkurencyjnych osób prawnych (w tym spółek kapitałowych) wchodzących w skład grupy kapitałowej spółki, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Powołane osoby złożyły również oświadczenia, iż wedle ich wiedzy nie są wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.