Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o wyborze oferty spółki w przetargu na usługi utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego (Raport: 28/2008) 29 / 10 / 2008

Temat: Informacja o wyborze oferty Spółki w przetargu na usługi utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Comp Safe Support S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość o wyborze oferty Spółki, jako lidera konsorcjum w postępowaniu przetargowym BDG-III-3820-23/08 w przedmiocie usług utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego. Łączna kwota brutto oferty złożonej przez Konsorcjum, którego liderem jest Spółka wynosi 225.700.000 złotych i obejmuje przychody w ciagu 5 lat od daty podpisania umowy. Po podpisaniu umowy Spółka poinformuje o tym fakcie w trybie przewidzianym w Par 5.1.3 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych. Spółka informuje o fakcie wyboru złożonej oferty w związku z tym, że jej wielkość przekracza znacząco przeciętną wartość kontraktów realizowanych przez Spółkę.