Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Raport: 20/2013) 18 / 6 / 2013

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Emitenta o następującej treści:
„W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 4) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) oraz postanowieniami rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami
finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji
poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950) informuję, iż w dniu dzisiejszym otrzymałem
informację o realizacji złożonej w dniu 13 czerwca 2013 r. w Warszawie przez osobę blisko ze mną związaną –
Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której to Comp Spółka Akcyjna posiada udziały
stanowiące 100% kapitału zakładowego, dyspozycji zbycia w drodze transakcji cywilnoprawnej rozliczanej poza
Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie – 34.485 (trzydzieści cztery tysiące
czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji wyemitowanych przez Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po cenie
jednostkowej 74,63 (siedemdziesiąt cztery i 63/100) złote za jedną akcję. Jednocześnie informuję, iż zarówno w
Comp Spółka Akcyjna, jak i w Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. pełnię funkcję Prezesa Zarządu.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close