Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 30/2012) 21 / 6 / 2012

Temat

Zgłoszenie Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Jacka Papaja, Prezesa Zarządu i Akcjonariusza Spółki informację następującej treści:

Szanowni Państwo,

Niniejszym, w imieniu własnym, jako akcjonariusz spółki COMP S.A. („Spółka”) informuję, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku, zgłoszę następujące kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki:

  1. Robert Tomaszewski,
  2. TomaszBogutyn,
  3. WłodzimierzHausner,
  4. Sławomir Lachowski.

Jednocześnie do Spółki zostały dostarczone życiorysy kandydatów oraz ich zgody na kandydowanie.

Wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z życiorysami na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się zzamiarem zgłoszenia oraz kandydaturami.

Życiorysy kandydatów przesłane do Spółki umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu.