Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Znacząca umowa kredytowa (Raport: 49/2006) 14 / 11 / 2006

Temat: Znacząca umowa kredytowa

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość o podpisaniu 10 listopada 2006 roku umowy kredytowej z BRE Bank SA. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez BRE Bank SA kredytu obrotowego na finansowanie realizacji umów handlowych Spółki. Kwota możliwa do wykorzystania w ramach podpisanej umowy to 8 mln złotych. Czas trwania umowy obejmuje okres od dnia podpisania do 31 maja 2007. Oprocentowanie udzielonego kredytu to WIBOR 1M plus marża banku.

Łączna wartość wszystkich umów pomiędzy Spółką i BRE Bank SA wynosi 9.5 mln złotych, co spełnia kryteria Par. 2 ust. 1 punkt 51a) oraz Par. 9 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.