Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 22/2010) 25 / 6 / 2010

Temat: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść: Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Akcjonariusza Spółki, Amplico OFE informacje następującej treści:

„Szanowni Państwo,

Niniejszym, w imieniu Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki COMP S.A. (Spółka) informuję, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2010 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę pana Jacka Klimczaka na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej musi spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Jacek Klimczak spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu przekazuję życiorys kandydata, zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa:

Zgodnie z przekazanym Spółce Oświadczeniem Pan Jacek Klimczak wyraził zgodę na kandydowanie, złożył oświadczenie o niezależności zgodnie z wymogami Amplico OFE oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności oraz braku wpisów do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Ponadto Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym ottrzymał od PZU Asset Management informację, że PZU Asset Management, działając w imieniu swoich klientów będących akcjonariuszami spółki Comp SA, na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca br., zgłosi kandydaturę Pana Włodzimierza Bielińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy obu kandydatów przesłane do spółki umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu.

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: