Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zakup akcji Novitus SA (Raport: 03/2006) 26 / 1 / 2006

Temat: Zakup akcji Novitus SA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd COMP SA informuje, że dnia 25 stycznia 2006 roku w drodze realizacji transakcji pakietowej COMP SA nabył 368.946 akcji Novitus SA. Transakcja została rozliczona w dniu dzisiejszym.

Zgodnie z treścią punktu 4 Art. 69 Ustawy o ofercie, COMP SA informuje:

1) W dniu 25 stycznia 2006 roku COMP SA nabył w drodze realizacji transakcji pakietowej 368.946 akcji Novitus SA. Transakcja została rozliczona w dniu dzisiejszym.

2) Przed rozliczeniem transakcji, o których mowa w punkcie 1) COMP SA posiadał 1.155.600 akcji Novitus SA, co dawało 24,999% udział w kapitale zakładowym Novitus SA. Posiadane akcje dawały prawo do 1.155.600 głosów, co stanowiło 24,999% udział w ogólnej liczbie głosów.

3) W wyniku realizacji transakcji, o których mowa w punkcie 1) COMP SA posiada 1.524.546 akcji Novitus SA, co daje 32,98% udział w kapitale zakładowym Novitus SA. Posiadane przez COMP SA akcje dają prawo do 1.524.546 głosów, co stanowi 32,98% ogólnej liczby głosów.

4) W ciągu najbliższych 12 miesięcy COMP zamierza zwiększyć swój udział w ogólnej liczbie głosów i ilości posiadanych akcji Novitus SA, bowiem dalsze zwiększenie zaangażowania leży w interesie COMP, który zamierza mieć istotny wpływ na Novitus SA.

Zarząd COMP SA informuje, że dnia 25 stycznia 2006 roku w drodze realizacji transakcji pakietowej COMP SA nabył 368.946 akcji Novitus SA. Transakcja została rozliczona w dniu dzisiejszym.

Zgodnie z treścią punktu 4 Art. 69 Ustawy o ofercie, COMP SA informuje:

1) W dniu 25 stycznia 2006 roku COMP SA nabył w drodze realizacji transakcji pakietowej 368.946 akcji Novitus SA. Transakcja została rozliczona w dniu dzisiejszym.

2) Przed rozliczeniem transakcji, o których mowa w punkcie 1) COMP SA posiadał 1.155.600 akcji Novitus SA, co dawało 24,999% udział w kapitale zakładowym Novitus SA. Posiadane akcje dawały prawo do 1.155.600 głosów, co stanowiło 24,999% udział w ogólnej liczbie głosów.

3) W wyniku realizacji transakcji, o których mowa w punkcie 1) COMP SA posiada 1.524.546 akcji Novitus SA, co daje 32,98% udział w kapitale zakładowym Novitus SA. Posiadane przez COMP SA akcje dają prawo do 1.524.546 głosów, co stanowi 32,98% ogólnej liczby głosów.

4) W ciągu najbliższych 12 miesięcy COMP zamierza zwiększyć swój udział w ogólnej liczbie głosów i ilości posiadanych akcji Novitus SA, bowiem dalsze zwiększenie zaangażowania leży w interesie COMP, który zamierza mieć istotny wpływ na Novitus SA.