Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki (Raport: 43/2009) 3 / 7 / 2009

Temat: Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu: Pan Robert Tomaszewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A., przesłał do Spółki w dniu wczorajszym zestawienie transakcji zawartych przez Dom Maklerski w ramach pełnienia funkcji animatora dla Spółki, na rachunkach obsługiwanych w POK Kraków w dniach od 22 czerwca do 26 czerwca 2009 roku. Zestawienie transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.