Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30.06.2017 r. (Raport 22/2017) 30 / 6 / 2017

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się WZA Spółki, na którym poniżej
wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:
Jacek Papaj – 817 811 głosów, co stanowiło 26,57 % głosów na WZA oraz stanowi 13,82% ogólnej liczby głosów;
Government of Norway – 174 595 głosów, co stanowiło 5,67 % głosów na WZA oraz stanowi 2,95% ogólnej liczby
głosów;
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 500 000 głosów, co stanowiło 16,25% głosów na WZA oraz
stanowi 8,45% ogólnej liczby głosów;
METLIFE OFE – 800 000 głosów, co stanowiło 26,00% głosów na WZA oraz stanowi 13,52% ogólnej liczby
głosów.