Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług sponsora emisji Emitenta (Raport: 18/2014) 3 / 6 / 2014

Temat: Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług sponsora emisji Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w
dniu dzisiejszym (tj. 3 czerwca 2014 roku) Spółka wypowiedziała umowę o pełnienie funkcji sponsora emisji
emitenta, zawartą w dn. 20 grudnia 2004 r. z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedziba w Krakowie.
Umowa została wypowiedziana ze skutkiem na dzień wskazany w uchwale Zarządu KDPW S.A.
Jednocześnie Zarząd Comp S.A. wskazuje, iż Spółka w raporcie bieżącym nr 10/2014 z dn. 23 maja 2014 r.
informowała o zawarciu w dn. 23 maja 2014 r. z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w
Warszawie umowy na pełnienie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie
funkcji sponsora emisji. Rozpoczęcie pełnienia funkcji sponsora emisji nastąpi z dniem wskazanym w uchwale
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.