Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki (Raport: 02/2010) 8 / 1 / 2010

Pan Robert Tomaszewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, w związku z zasiadaniem w Radzie

Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A., przesłał do Spółki w dniu wczorajszym zestawienie transakcji zawartych przez Dom Maklerski w ramach pełnienia funkcji animatora dla Spółki, na rachunkach obsługiwanych w POK Kraków w dniach od 28 grudnia do 30 grudnia 2009 roku. Zestawienie transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: