Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Strategia Comp 2025 Next Generation – podniesienie celu strategii COMP 2025 Next Generation w zakresie transferu do akcjonariuszy w 2024 roku (Raport 25/2024) 5 / 6 / 2024

Temat: Strategia Comp 2025 Next Generation – podniesienie celu strategii COMP 2025 Next Generation w zakresie transferu do akcjonariuszy w 2024 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Wyniki pierwszego kwartału 2024 roku potwierdzają, że z powodzeniem realizujemy wszystkie cele naszej strategii. Ugruntowaliśmy naszą pozycję jako lidera rynku IT z koncentracją na najważniejszych specjalizacjach: cyberbezpieczeństwie oraz zaawansowanych technologiach dla bezpiecznej i efektywnej cyfryzacji handlu detalicznego. W szczególności szybki rozwój oprogramowania, oferowanego w modelu abonamentowym SaaS, przekraczający oczekiwane wartości, umożliwia, zgodnie z informacją w raporcie za pierwszy kwartał, zwiększenie naszych planów co do transferu do akcjonariuszy również w tym roku.
Transfer do akcjonariuszy wzrośnie w tym roku do łącznej kwoty co najmniej 37.581.362,00 PLN, w stosunku do łącznej kwoty co najmniej 33.654.030,00 PLN deklarowanej na ten rok w raporcie nr 8/2024 z dnia 6 lutego 2024 r., co oznacza 23,2% wzrostu w stosunku do kwoty 30.492.720,00 PLN wypłaconej w ubiegłym roku.
Warto ponadto podkreślić, że wzrost transferu w stosunku do ubiegłego roku osiągany jest bez wprowadzania nowej fiskalizacji, głównie dzięki znacznemu zwiększeniu rentowności powtarzalnych przychodów abonamentowych oraz optymalizacjom wewnętrznych struktur, które są przeprowadzane sukcesywnie od 2022 roku. Te działania będą nadal kontynuowane. Jest to istotne, gdyż zmniejsza naszą zależność od zmieniającego się otoczenia, co jest głównym celem strategii COMP 2025 Next Generation.
Transfer rok do roku w przeliczeniu na jedną akcję, w efekcie systematycznego skupu akcji i – co za tym idzie – zmniejszenia liczby akcji uprawnionych do udziału w transferze, wzrośnie jeszcze mocniej – o ponad 30,3% (min. 8,5 zł w stosunku do 6,52 zł).
Nabycie akcji za kwotę 16.827.096 PLN, o którym mowa w raporcie 11/2024 z dnia 15 marca 2024 r. oraz planowane umorzenie akcji własnych, o którym informowaliśmy w raporcie nr 24/2024 z dnia 24 maja 2024 r. otworzy drogę do realizacji drugiej części transferu w kwocie co najmniej 20.754.266,00 PLN, co oznacza co najmniej 4,75 PLN na akcję w drugiej połowie roku na bazie upoważnienia WZA Spółki do skupu akcji własnych.