Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Stanowisko Zarządu Comp S.A. w sprawie raportu bieżącego nr 44 /2018 opublikowanego przez spółkę HYPERION SA (Raport 40/2018) 14 / 11 / 2018

Temat: Stanowisko Zarządu Comp SA w sprawie raportu bieżącego nr 44/2018 opublikowanego przez spółkę HYPERION SA
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym przez HYPERION S.A. raportu bieżącego nr 44/2018, Zarząd Comp S.A. niniejszym wskazuje, że roszczenia na kwotę 62.936.103 zł Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o., o których mowa w przedmiotowym raporcie bieżącym, są bezzasadne.

Spółka informuje, że była stroną umowy z Małopolską Siecią Szerokopasmową sp. z o.o. nr 01/2013/Comp, której przedmiotem była „Dostawa sprzętu aktywnego wraz z montażem w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa”. Spółka nie pozostaje w zwłoce w spełnieniu jakichkolwiek świadczeń wobec Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o., a wynikających z przedmiotowej umowy. Przedmiotowy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej na kwotę 62.936.103 zł przeciwko Comp S.A. nie został doręczony spółce. Spółka nie posiada także wiedzy na temat prowadzonych przez prokuraturę postępowań dotyczących przedmiotowej kwestii.

Jednocześnie Zarząd Comp S.A. wskazuje, iż Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. pozostaje dłużnikiem Comp S.A. z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę i objętych przez Comp S.A. obligacji, które to zadłużenie jest wymagalne, o czym Comp S.A. informował w swoich raportach okresowych.