Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykup i emisja obligacji (Raport: 36/2013) 20 / 11 / 2013

Temat: Wykup i emisja obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 10 obligacji imiennych niezabezpieczonych o
wartości nominalnej 100.000 złotych każda, od podmiotu zależnego. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej
wartość nominalną oraz odsetki wynosiła 100.407,67 złotych. Obligacje zostały wykupione w związku ze
skorzystaniem przez Spółkę z prawa ich wcześniejszego wykupu.
Zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach, wykupione
obligacje podlegają umorzeniu z chwila ich wykupu.
Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wyemitowała i zbyła 10 obligacji imiennych
niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000,00 złotych każda i o cenie emisyjnej równej wartości
nominalnej. Podstawą prawną wyemitowania obligacji jest Art. 9 punkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z
późniejszymi zmianami) o Obligacjach. Środki pozyskane z emisji obligacji będą wykorzystane przez Spółkę do
finansowania działalności operacyjnej. Jednocześnie Spółka informuje, że nabywcą wyżej wymienionych obligacji
jest podmiot zależny Spółki, który nabył obligacje w celu alokacji środków pieniężnych.