Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii I/2017 Comp S.A. (Raport 44/2017) 4 / 12 / 2017

Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii I/2017 Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPWSA”) Uchwały nr 1414/2017 z dn. 1 grudnia 2017 roku, na
mocy której Zarząd GPWSA postanowił wyznaczyć dzień 5 grudnia 2017 roku jako pierwszy dzień notowania w
alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2017 o
wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. kodem „PLCMP0000066” oraz notować te obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą
skróconą „CMP0720”.