Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzacą w skład organu zarządzającego Emitenta (Raport: 23/2015) 29 / 9 / 2015

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka zarządu Emitenta, w którym informuje on o
fakcie zawarcia i wykonania, w dniu 28 września 2015 r. w Warszawie umowy sprzedaży akcji Emitenta pomiędzy
osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta, a Comp S.A.
Przedmiotem transakcji była sprzedaż 3722 (trzech tysięcy siedmiuset dwudziestu dwóch) sztuk akcji zwykłych na
okaziciela emitowanych przez COMP S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. kodem ISIN PLCMP0000017, w ramach ogłoszonego przez Comp S.A. powszechnego skupu
akcji własnych po cenie 64,30 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery złote i 30 groszy) za jedną akcję.