Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Udzielenie zgody KPWiG na emisję akcji serii I Spółki (Raport: 37/2005) 31.05.2005 31 / 5 / 2005

Temat: Udzielenie zgody KPWiG na emisję akcji serii I Spółki

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PPO – Informacja poufna

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym Komisja Papierów Warotściowych i Giełd wyraziła zgodę na emisję akcji seri I Spółki. Emisja obejmuje 445.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Podmiotem oferującym akcje jest Internetowy Dom Maklerski SA.

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym Komisja Papierów Warotściowych i Giełd wyraziła zgodę na emisję akcji seri I Spółki. Emisja obejmuje 445.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Podmiotem oferującym akcje jest Internetowy Dom Maklerski SA.