Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przekroczenie progu 5% w kapitale zakładowym Spółki przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Raport: 07/2006) 17 / 2 / 2006

Temat: Przekroczenie progu 5% udziale w kapitale zakładowym Spółki przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym powziął wiadomość o o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki do poziomu powyżej 5% przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA zarządzające Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym. Pekao Pioneer w dniu 10 lutego dokonał transakcji nabycia akcji Spółki. Transakcje zostały rozliczone w dniu 15 lutego. Przed dokonaniem transakcji Pekao Pioneer posiadał 132 194 (sto trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) akcje COMP SA, co stanowiło 4,78% udział w kapitale zakładowym i głosach. W wyniku przeprowadzonych transakcji rozliczonych do dnia 15 lutego 2006 roku Pekao Pioneer posiada 147 294 (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje COMP SA, co stanowi 5,34% udziału w kapitale zakładowym i głosach.

Treść raportu: Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym powziął wiadomość o o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki do poziomu powyżej 5% przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA zarządzające Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym. Pekao Pioneer w dniu 10 lutego dokonał transakcji nabycia akcji Spółki. Transakcje zostały rozliczone w dniu 15 lutego. Przed dokonaniem transakcji Pekao Pioneer posiadał 132 194 (sto trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) akcje COMP SA, co stanowiło 4,78% udział w kapitale zakładowym i głosach. W wyniku przeprowadzonych transakcji rozliczonych do dnia 15 lutego 2006 roku Pekao Pioneer posiada 147 294 (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje COMP SA, co stanowi 5,34% udziału w kapitale zakładowym i głosach.