Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 16/2012) 30 / 3 / 2012

Temat

Wykup i emisja obligacji Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 18 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda, o których emisji i sprzedaży informował raport bieżący numer 44/2011 z 30 grudnia 2011 roku od podmiotu zależnego. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej wartość nominalną oraz odsetki wynosiła 101.201,53 złote. Obligacje zostały wykupione przez Spółkę w związku z upływem terminu ich wykupu.

Ponadto Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 10 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda, o których emisji i sprzedaży informował raport bieżący numer 2/2012 z 17 stycznia 2012 roku od podmiotu zależnego. Obligacje zostały wykupione przez Spółkę przed upływem terminu ich wykupu, w związku z odpowiednimi zapisami Warunków Emisji Obligacji Spółki oraz zapisami Art. 5 ust 1 pkt 4a i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach. Przyczyną i celem wykupu obligacji jest optymalizacja zarządzania środkami obrotowymi w Grupie Kapitałowej Spółki. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej wartość nominalną oraz odsetki wynosiła 100.981,56 złotych.

Zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach, wszystkie wykupione obligacje podlegają umorzeniu zchwilą ich wykupu.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu czisiejszym Spółka wyemitowała i zbyła 28 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Podstawą prawną wyemitowania obligacji jest Art. 9 punkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach. Środki pozyskane z emisji obligacji będą wykorzystane przez Spółkę do finansowania działalności operacyjnej. Jednocześnie Spółka informuje, że nabywcą wyżej wymienionych obligacji jest podmiot zależny Spółki, który nabył obligacje w związku z alokacją nadwyżki środków pieniężnych.