Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 16/2012) 30 / 3 / 2012

Temat

Wykup i emisja obligacji Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 18 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda, o których emisji i sprzedaży informował raport bieżący numer 44/2011 z 30 grudnia 2011 roku od podmiotu zależnego. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej wartość nominalną oraz odsetki wynosiła 101.201,53 złote. Obligacje zostały wykupione przez Spółkę w związku z upływem terminu ich wykupu.

Ponadto Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 10 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda, o których emisji i sprzedaży informował raport bieżący numer 2/2012 z 17 stycznia 2012 roku od podmiotu zależnego. Obligacje zostały wykupione przez Spółkę przed upływem terminu ich wykupu, w związku z odpowiednimi zapisami Warunków Emisji Obligacji Spółki oraz zapisami Art. 5 ust 1 pkt 4a i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach. Przyczyną i celem wykupu obligacji jest optymalizacja zarządzania środkami obrotowymi w Grupie Kapitałowej Spółki. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej wartość nominalną oraz odsetki wynosiła 100.981,56 złotych.

Zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach, wszystkie wykupione obligacje podlegają umorzeniu zchwilą ich wykupu.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu czisiejszym Spółka wyemitowała i zbyła 28 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Podstawą prawną wyemitowania obligacji jest Art. 9 punkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o Obligacjach. Środki pozyskane z emisji obligacji będą wykorzystane przez Spółkę do finansowania działalności operacyjnej. Jednocześnie Spółka informuje, że nabywcą wyżej wymienionych obligacji jest podmiot zależny Spółki, który nabył obligacje w związku z alokacją nadwyżki środków pieniężnych.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close