Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2018 rok (Raport 21/2019) 24 / 5 / 2019

Temat: Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2018 rok
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 maja 2019 r., mając na uwadze uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 10/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, podjął uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 17.927.882,77 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa 77/100) w następujący sposób:
1. kwotę 4.323.454,77 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 77/100) przeznaczyć na pokrycie w całości straty za rok obrotowy 2017;
2. pozostałą kwotę, tj. 13.604.428,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zwrócił się do Rady Nadzorczej spółki z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowej rekomendacji.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close