Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2021 r. (Raport 9/2021) 22 / 1 / 2021

Temat: Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2021 roku:
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2020 rok – 30 kwietnia 2021 roku.
Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:
1 kwartał 2021 – 21 maja 2021 roku,
półrocze 2021 – 31 sierpnia 2021 roku,
3 kwartał 2021 – 23 listopada 2021 roku.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych, skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2020 roku i 2 kwartał 2021 roku.