Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 11/2021) 29 / 3 / 2021

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji zbycia akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce tj. przez Pana Jacka Papaja pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pan Jacek Papaj zarazem podtrzymał oświadczenie, zgodnie z którym do dnia 30 czerwca 2021 r. nie zamierza zbywać akcji w liczbie, która spowodowałaby zmniejszenie jego stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby akcji oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.