Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wydanie przez biegłego opinii dotyczącej planu połączenia Spółki z Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu (Raport 36/2023) 3 / 11 / 2023

Temat: Wydanie przez biegłego opinii dotyczącej planu połączenia Spółki z Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu
Podstawa prawna: Inne uregulowania.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2023, 32/2023 oraz 33/2023 Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 listopada 2023 r. powziął informację o sporządzeniu przez biegłego opinii z dnia 3 listopada 2023 r. do planu połączenia z dnia 29 września 2023 r. dotyczącego połączenia Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu („Plan Połączenia”) (Spółka informowała o uzgodnieniu pomiędzy spółkami Planu Połączenia w raporcie bieżącym nr 32/2023 z dnia 29 września 2023 r.), sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Opinia biegłego została przez Spółkę udostępniona, zgodnie z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, na stronie internetowej Spółki w części „Połączenie z ELZAB” pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki/, gdzie będzie, tak jak inne dokumenty tamże opublikowane, dostępna nie krócej niż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęte mają być uchwały, wskazane jako projekty w załączniku nr 1 do Planu Połączenia.
Podstawa prawna: art. 505 § 3(1) Kodeks spółek handlowych