Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze Raport 12/2019 12 / 3 / 2019

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze w spółce.
Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.