Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podjęcie przez ZWZ Comp SA uchwały o wypłacie dywidendy (Raport 26/2021) 30 / 6 / 2021

Temat: Podjęcie przez ZWZ Comp SA uchwały o wypłacie dywidendy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu i rekomendacją Rady Nadzorczej, o których spółka informowała raportami bieżącymi nr 17/2021 z dn. 25 maja 2021 roku i 18/2021 z dn. 26 maja 2021 roku, tj. na poniższych warunkach:
Wysokość dywidendy: 14.345.727,00 zł;
Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 3,00 zł;
Liczba akcji objętych dywidendą – 4.781.909;
Dzień dywidendy: 16 sierpnia 2021 roku;
Termin wypłaty dywidendy: 31 sierpnia 2021 roku.