Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykup obligacji Spółki (Raport: 17/2012) 27 / 4 / 2012

Temat

Wykup obligacji Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, iż w związku z przypadającym terminem wykupu obligacji Spółka w dn. 26 kwietnia 2012r wykupiła 7 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda, o których em is ji i zbyciu inform ował raport bieżący num er 3/2012 z 26 s tycznia 2012 roku. Pods tawą wykupu obligacji s ą warunki emisji przewidujące termin ich wykupu. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej wartość nominalną oraz odsetki wyniosła 101.216,61 złotych. Obligacje zostały wykupione przez Spółkę w związku z upływem terminu ich wykupu.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. 1995 r. nr 83 poz. 420 z późn. zm.), wszystkie obligacje podlegają umorzeniu zchwilą ich wykupu.