Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 25/2017) 12 / 7 / 2017

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12.07.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie
o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki
zarządcze w spółce.
Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.