Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 22/2014) 23 / 6 / 2014

Temat: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Jacka Papaja, Prezesa Zarządu i akcjonariusza
spółki informacje następującej treści:
„Mając na uwadze dotychczasową współpracę członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji z Zarządem
COMP S.A. („Spółka”), niniejszym, w imieniu własnym, jako akcjonariusz spółki informuje, że na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku, zgłoszę następujące kandydatury do
Rady Nadzorczej Spółki:
1/ Robert Tomaszewski,
2/ Tomasz Bogutyn,
3/ Włodzimierz Hausner,
4/ Sławomir Lachowski,
5/ Kajetan Wojnicz,
6/ Arkadiusz Jastrzębski
przy czym wskazuję, że Pan Robert Tomaszewski jest kandydatem na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki, zaś Pan Tomasz Bogutyn jest kandydatem na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie do Spółki zostały dostarczone życiorysy kandydatów oraz ich zgody na kandydowanie, obejmujące
oświadczenia, z których wynika iż spełniają określone w przepisach prawa wymogi dla pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej.
Wnioskuje o niezwłoczna publikacje powyższej informacji wraz z życiorysami na stronie internetowej Spółki oraz
w formie raportu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem zgłoszenia
oraz kandydaturami.”
Mając powyższe na uwadze, w załącznikach do niniejszego raportu przedstawione zostały życiorysy kandydatów
przesłane do Spółki.