Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2010 roku (Raport: 26/2010) 1 / 7 / 2010

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu wczorajszym odbyło się WZA Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali więcej niż 5% głosów:

Jacek Papaj – 817 811 głosów, co stanowiło 24,42% głosów na WZA oraz stanowi 17,22% ogólnej liczby głosów;

Amplico OFE – 533 590 głosów, co stanowiło 15,93% głosów na WZA oraz stanowi 11,24% ogólnej liczby głosów;

Wspólnie subfundusze funduszu Pioneer FIO: Pioneer Akcji Polskich subfundusz funduszu Pioneer FIO, Pioneer Stabilnego Wzrostu subfundusz funduszu Pioneer FIO, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego subfundusz funduszu Pioneer FIO, Pionner Zrównoważony subfundusz funduszu Pioneer FIO zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management SA – 427 310 głosów, co stanowiło 12,76% głosów na WZA oraz stanowi 9% ogólnej liczby głosów;

Novitus S.A. – 413 812 głosów, co stanowiło 12,36% głosów na WZA oraz stanowi 8,72% ogólnej liczby głosów;

PEKAO OFE – 350 000 głosów, co stanowiło 10,45% głosów na WZA oraz stanowi 7,37% ogólnej liczby głosów;

OFE PZU Złota Jesień – 238 256 głosów, co stanowiło 7,11% głosów na WZA oraz stanowi 5,02% ogólnej liczby głosów;

Aviva OFE Aviva BZ WBK – 200 000 głosów, co stanowiło 5,97% głosów na WZA oraz stanowi 4,21% ogólnej liczby głosów.