Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów na WZA Spółki przez Generali OFE (Raport: 42/2011) 22 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie informującą o tym, że Generali OFE zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. posiada powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Zgodnie z przekazaną informacją, przekroczenie nastąpiło w dniu 20.12.2011 roku w wyniku zamiany akcji spółki Novitus S.A. na akcje Spółki w związku z połączeniem Comp S.A. z Novitus S.A. Liczba akcji Spółki posiadanych przez zmianą przez Generali OFE wynosiła 210 925 sztuk, co stanowiło 3,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 210 925 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 3,56% udział w głosach na WZA Spółki. Liczba akcji Novitus S.A. posiadanych przez zmianą przez Generali OFE wynosiła 298 340 sztuk, co stanowiło 5,31% udziału w kapitale zakładowym Novitus S.A. i uprawniało do 298 340 głosów na WZA Novitus S.A., co stanowiło 5,31% udział w głosach na WZA Novitus S.A.

Zgodnie z przekazaną Spółce informacją, w wyniku zamiany akcji spółki Novitus S.A. na akcje Comp S.A. w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału przez Comp S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 31/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, Generali OFE posiada 336 923 akcji Spółki, co stanowi 5,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 336 923 głosów na WZA Spółki, co stanowi 5,69% udział w głosach na WZA Spółki.