Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Decyzja GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii L Spółki (Raport: 39/2011) 16 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał wiadomość o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki. Zgodnie z treścią uchwały na podstawie Par. 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1 170 289 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki o wartości nominalnej 2,50 złotych każda.

Na podstawie Par. 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić wyżej wymienione akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 20 grudnia 2011 roku.

Akcje oznaczone będą kodem PLCMP0000017.

Jednocześnie w związku z podjęciem przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. ww. Uchwały wchodzi w życie uchwała KDPW numer 1089/11 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie warunkowego przyjęcia akcji serii L do KDPW w związku ze spełnieniem się warunku wprowadzenia akcji do obrotu (raport bieżący 35/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku).