Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I (Raport: 47/2005) 22 / 6 / 2005

Temat: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO – Informacja powodująca zmianę treści prospektu

Zarząd COMP SA w oparciu o rekomendację Oferującego wyznaczył cenę emisyjną akcji serii I na poziomie 54 złotych za akcję. Na podstawie informacji otrzymanej przez Zarząd od Oferującego, w procesie book buildingu złożone zostały deklaracje objęcia akcji Spółki w liczbie przekraczającej ilość akcji zaoferowanych w transzy przeznaczonej dla inwestorów instytucjonalnych.