Informacja o zawarciu porozumienia dot. nabywania akcji spółki (Raport 2/2017) 10 / 2 / 2017

Temat: Informacja o zawarciu porozumienia dot. nabywania akcji spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2017 roku Spółka powzięła
informację o wejściu w życie porozumienia co do wspólnego nabywania od 1% do 9,99% akcji Spółki w okresie
12 miesięcy od daty wejścia w życie porozumienia pośrednio poprzez spółkę celową zawartego przez Roberta
Tomaszewskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Tomasz Bogutyna – Członka Rady Nadzorczej
Spółki, Krzysztofa Morawskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki, Jarosława Wilka – Wiceprezesa Zarządu Spółki,
Andrzeja Wawra – Członka Zarządu Spółki, Jerzego Popławskiego – Wiceprezesa Zarządu ZUK Elzab S.A. (spółki
zależnej Comp S.A.), a także niezwiązaną ze Spółką osobą fizyczną. Nabywanie akcji Spółki będzie uzależnione od
objęcia lub nabycia udziałów w spółce celowej przez Strony, pozyskania przez spółkę celową finansowania
zewnętrznego na powyższy cel oraz warunków finansowych wynegocjowanych przez Zarząd spółki celowej. W
skład Zarządu spółki celowej odpowiedzialnego za poszukiwanie finansowania, prowadzenie negocjacji i
przeprowadzenie ewentualnych transakcji związanych z finansowaniem nabycia akcji Spółki przez spółkę celową
lub samym nabyciem akcji Spółki przez spółkę celową wchodzić będą: Robert Tomaszewski oraz Tomasz
Bogutyn.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close