Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Prezesa Zarządu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału Spółki (Raport: 37/2011) 7 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość od Jacka Papaja, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki informującą o tym, że Pan Jacek Papaj w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału Spółki zmniejszył udział w głosach na WZA Spółki poniżej 15%.

Zgodnie z przekazaną informacją, liczba akcji posiadanych przez zmianą udziału wynosiła 817 808 akcji, co stanowiło 17,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 817 808 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 17,22% udział w głosach na WZA Spółki.

W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału przez Comp S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 31/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, zgodnie z przekazaną Spółce informacją, Pan Jacek Papaj na dzień 6 grudnia 2011 roku posiada 817 808 akcji Spółki, co stanowi 13,82% udział w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do 817 808 głosów na WZA Spółki, co stanowi 13,82% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Zgodnie z przekazaną informacją, akcje Spółki stanowią inwestycję długoterminową. W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Pan Jacek Papaj dopuszcza możliwość zarówno zwiększania, jak i zmniejszania swojego zaangażowania w akcje Comp S.A. w zależności od sytuacji rynkowej.