COMP SA zarejestrowanie połączenia spółkami 1 / 12 / 2014

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu połączenia Spółek Comp S.A., Big Vent Spółka Akcyjna, „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „Safe Computing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Łączące się podmioty:

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie.

Comp S.A. jest liderem bezpieczeństwa IT, w tym bezpieczeństwa specjalnego, podpisu elektronicznego, rozwiązań z zakresu autoryzacji i uwierzytelniania oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych w Polsce.

Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie.

Big Vent S.A. jest jednym z największych dostawców najnowszych technologii Data Storage & Backup przeznaczonych dla dużych i średnich firm. W ofercie BiG Vent S.A. znajdują się kompleksowe rozwiązania informatyczne oparte o systemy pamięci masowych, systemy backupu i archiwizacji danych, sieci Storage Area Network oraz systemy wysokiej dostępności. Spółka zapewnia Klientom wsparcie począwszy od fazy projektowej, a skończywszy na serwisie wdrożonego rozwiązania.

Meritum – Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem działalności Spółki Meritum – Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. jest doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, ochroną środowiska, BHP a także zarządzania procesami i projektami.

Safe Computing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Safe Computing Sp. z o.o. świadczy usługi o charakterze doradczym i wdrożeniowym z dziedziny bezpieczeństwa informacji. Oferuje testy bezpieczeństwa, także testy bezpieczeństwa aplikacji, usługi konsultingowe, w tym analizy incydentów phishingowych i przygotowanie koncepcji monitorowania bezpieczeństwa, usługi projektowania i wdrażania technologii bezpieczeństwa, oraz systemy przeciwdziałania wyciekowi danych. Przedmiotem działalności spółki jest również outsourcing usług monitorowania bezpieczeństwa.

Połączenie zostało zrealizowane zgodnie z art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych – połączenie przez przejecie, co oznacza przeniesienie całego majątku Big Vent Spółka Akcyjna, Meritum – Doradztwo i Szkolenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Safe Computing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Comp S.A.

Z uwagi na to, iż Comp (Spółka Przejmująca) posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Safe Computing Sp. z o.o., 100 % akcji w kapitale zakładowym Big Vent S.A. oraz 100 % udziałów w kapitale zakładowym Meritum – Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 514 Ksh. Ponadto Spółka w związku z połączeniem nie przyznała szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close