Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

COMP SA zarejestrowanie połączenia spółkami 1 / 12 / 2014

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu połączenia Spółek Comp S.A., Big Vent Spółka Akcyjna, „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „Safe Computing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Łączące się podmioty:

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie.

Comp S.A. jest liderem bezpieczeństwa IT, w tym bezpieczeństwa specjalnego, podpisu elektronicznego, rozwiązań z zakresu autoryzacji i uwierzytelniania oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych w Polsce.

Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie.

Big Vent S.A. jest jednym z największych dostawców najnowszych technologii Data Storage & Backup przeznaczonych dla dużych i średnich firm. W ofercie BiG Vent S.A. znajdują się kompleksowe rozwiązania informatyczne oparte o systemy pamięci masowych, systemy backupu i archiwizacji danych, sieci Storage Area Network oraz systemy wysokiej dostępności. Spółka zapewnia Klientom wsparcie począwszy od fazy projektowej, a skończywszy na serwisie wdrożonego rozwiązania.

Meritum – Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem działalności Spółki Meritum – Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. jest doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, ochroną środowiska, BHP a także zarządzania procesami i projektami.

Safe Computing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Safe Computing Sp. z o.o. świadczy usługi o charakterze doradczym i wdrożeniowym z dziedziny bezpieczeństwa informacji. Oferuje testy bezpieczeństwa, także testy bezpieczeństwa aplikacji, usługi konsultingowe, w tym analizy incydentów phishingowych i przygotowanie koncepcji monitorowania bezpieczeństwa, usługi projektowania i wdrażania technologii bezpieczeństwa, oraz systemy przeciwdziałania wyciekowi danych. Przedmiotem działalności spółki jest również outsourcing usług monitorowania bezpieczeństwa.

Połączenie zostało zrealizowane zgodnie z art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych – połączenie przez przejecie, co oznacza przeniesienie całego majątku Big Vent Spółka Akcyjna, Meritum – Doradztwo i Szkolenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Safe Computing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Comp S.A.

Z uwagi na to, iż Comp (Spółka Przejmująca) posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Safe Computing Sp. z o.o., 100 % akcji w kapitale zakładowym Big Vent S.A. oraz 100 % udziałów w kapitale zakładowym Meritum – Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 514 Ksh. Ponadto Spółka w związku z połączeniem nie przyznała szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.