Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozwiązania własne

Treatnet - Innowacyjny system szybkiego i masowego wykrywania oraz neutralizacji cyberataków na użytkowników sieci Internet.

Dział R&D Development Pionu PSS opracował innowacyjny produkt o nazwie własnej TREATNET składający się z modułów, które pozwalają na wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa użytkowników korzystających z sieci Internet, bez naruszania poufności i prywatności transmisji użytkowników. Model świadczenia usługi bazującej na tym rozwiązaniu ma charakter siecio-centryczny, co oznacza, że usługa może też być świadczona przez dostawcę (operatora telekomunikacyjnego) dostępu do sieci Internet.

TREATNET jest produktem składającym się z zespołu narzędzi o budowie modułowej, tworzącym jednolity system monitorowania, wykrywania i usuwania skutków zainfekowania użytkowników sieci Internet złośliwym oprogramowaniem typu malware – poprzez analizę zdarzeń systemowych użytkowników i węzłów sieci, a następnie usuwanie tych skutków.

System TREATNET wpisuje się do nowej kategorii systemów typu anty ransomware.
Więcej o projekcie: http://treatnet.com/

Projekt Treatnet powstał przy współudziale Funduszy Europejskich.

TLC – rejestracja połączeń IP w sieci operatora

Treatnet Log Collector (TLC) jest częścią rozwiązania o nazwie Treatnet, innowacyjnego zestawu narzędzi zaadresowanego zarówno do firm jak i operatorów telekomunikacyjnych.

Treatnet Log Colletor (TLC) pełni wysoko wyspecjalizowaną i ważną rolę. Jest systemem, którego zadaniem jest przetworzenie dużych ilości zdarzeń generowanych w systemach telekomunikacyjnych do ujednoliconej postaci, która może być następnie przetwarzana przez zewnętrzne systemy lub efektywnie składowana długoterminowo (np. 1 rok jak w ustawie prawie telekomunikacyjnym).

TLC jest narzędziem adresującym wymagania ustawowe wobec operatora w zakresie Retencji Danych[1] dotyczących ruchu w sieci Internet.

Architektura rozwiązania TLC dla Systemów Retencji Danych zakłada przetwarzanie bardzo dużych ilości zdarzeń (potwierdzona wydajność ponad 500kEPS). Rozwiązanie może być implementowane w środowisku wirtualnym (VMWare, KVM, XEN).

Treatnet TLC (Treatnet Log Collector) jest narzędziem akwizycji danych a następnie retencji i przetworzenia ich do wersji binarnej. Dane są zapisywane do plików o określonym formacie i przekazywane do dalszego przetworzenia lub archiwizacji. Dla typowych rozwiązań przygotowany jest specjalny interfejs operatora i administratora z łatwym dostępem do wyszukiwania pożądanych danych i powiązania ich a następnie skojarzenia „użytkownika” (w szczególności adres MAC).

System TLC może w elastyczny sposób formatować i zapisywać dane wyjściowe. W implementacji w typowej sieci operatora rekomendujemy zachowanie formatu danych wyjściowych dla zachowania zgodności z innymi zewnętrznymi systemami używanymi przez operatora w szczególności z systemami typu Farma Fraud.

Oba  produkty Treatnet i Treatnet Log Collector są transparentne dla użytkownika końcowego, ponieważ są instalowane w sieci wewnętrznej operatora.

Powyższe produkty to sieciowo zorientowane narzędzia przygotowane dla zapewnienia komfortu i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przetwarzania dokumentów oraz budowy zaufania użytkowników sieci do Dostawcy Internetu (ISP).

__________________________________________________________________________

[1] Rozwiązania typu System Retencji Danych (SRD) umożliwiają zebranie danych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 179 ust. 3 i 180a Prawa telekomunikacyjnego (ustawa dnia 16 lipca 2004 r. Dz.U. z 2018 poz. 1954) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania (Dz.U. z 2009 poz. 1828).

Treatnet Marker to innowacyjne rozwiązanie do kategoryzacji dokumentów i poczty elektronicznej

Treatnet Marker to pakiet narzędzi typu klasyfikator operujący na dokumentach, więc jego naturalnym środowiskiem pracy jest komputer użytkownika końcowego.

System Treatnet Marker jest produktem przygotowanym do szerokiego użycia szczególnie wśród użytkowników instytucjonalnych i odpowiada na wymagania polskiego użytkownika i polskich regulacji prawnych. Jego funkcjonalności pozwalają na klasyfikowanie dokumentów pakietu Microsoft Office jak również plików innego typu np. pdf, txt i inne.

System Treatnet Marker umożliwia tworzenie grup użytkowników w oparciu o przyznawanie im uprawnień lub import struktury organizacji z usług katalogowych instytucji oraz zapewnienie mapowania kategorii i grup na politykę bezpieczeństwa instytucji w obszarze klasyfikacji informacji.

RouterMAP – łatwe monitorowanie infrastruktury sieci WAN i Data Center

RouterMap (RM) jest systemem stworzonym w oparciu o doświadczenie inżynierów budujących i utrzymujących duże i wymagające sieci WAN, którzy wskazali potrzebę dostępności narzędzia ukierunkowanego na działania związane z utrzymaniem sieci WAN w sprawności operacyjnej wspomagającej ich codzienną pracę.

Czytelność i jasny przekaz o stanie i topologii sieci stanowi podstawową cechę, która jest najważniejszym wyróżnikiem RouterMap i osią, dookoła której budowana jest architektura tego oprogramowania. Inne istotne cechy oprogramowania to:

 

 • Obraz sytuacji w sieci WAN można podzielić na warstwy przyporządkowane do sieci WAN, Miejskich lub sieci Data Center czy też sieci firmowych (LAN). Pozwala to na łatwe przyporządkowanie odpowiedzialności w organizacji odpowiedzianej za utrzymanie urządzeń i łączy oraz zespołów serwisowych w tym zaangażowanie np. podwykonawców do części prac z ograniczonym poziomem uprawnień
 • Monitorowanie zmian w wyposażeniu urządzeń co jest szczególnie cenne dla operatorów dużych sieci WAN używających modularnych urządzeń do poziomu numeru seryjnego komponentu
  Jeżeli prace w sieci są planowane można w systemie łatwo i czytelnie pozostawić informację np., przez dodanie informacji w postaci Notatki przypisanej do urządzenia którą kolejna zmiana operatorów łatwo odczyta i może uzupełnić o własne uwagi lub zmienić stan urządzania na tryb maintenance.
 • System pozwala na monitorowanie nie tylko sytuacji aktualnej, ale także odtworzenie istotnych zmian w topologii sieci dla zrozumienia zdarzeń które spowodowały nie kontrolowaną jej zmianę, np. czytelnie wyróżnia łącza nieaktywne i pozwala operatorowi na zarządzanie tą informacją.
 • Na jednym widoku operator sieci widzi zarówno topologie sieci z opcjonalnym uwzględnieniem pozycji według danych GPS pozyskanych z pliku opisu urządzeń lub wskazanych w GUI jak i istotne informacje na temat prędkości łączy, ilości łączach zwielokrotnionych pomiędzy węzłami oraz Alarmy sygnalizowane przez urządzenia.
 • Wsparcie dla operatorów sieci wykorzystujących technologie MPLS w ilustracji zestawionych połączeń i ścieżek np. LDP i RSVP oraz routingu IPv4 i IPv6
 • Ważną cechą jest łatwość użycia dzięki dostępowi do aplikacji użytkownika poprzez GUI Web (przeglądarki m.in. Chrome, Firefox itp.) oraz łatwość wdrożenia przez dostępność systemu na platformy Linux/docker
 • System może być łatwo dostosowany do sieci budowanych w oparciu o liderów dostarczających urządzenia do węzłów WAN i Data Center jak np. Arista, Cisco czy Juniper.

RouterMap jest na tyle efektywnym narzędziem, że został rozbudowany o możliwość tworzenia dynamicznych schematów połączeń urządzeń Data Center i LAN w których koordynaty GPS położenia urządzeń nie mają znaczenia.

Treatnet Sinkhole (Sinkhole) jest częścią rozwiązania o nazwie Treatnet, innowacyjnego zestawu narzędzi zaadresowanego zarówno do firm, jak i operatorów telekomunikacyjnych. Pod jedną wspólną nazwą otrzymujemy uniwersalny zestaw narzędzi, który jest w stanie wykryć zainfekowanych użytkowników, zapobiec próbie wyłudzenia danych przez strony phishingowe System ten wspiera operatorów w realizacji wymagań ustawowych   i jest użyteczny dla instytucji rządowych. Jeśli jesteś firmą lub operatorem, który posiada własny dedykowany zespół bezpieczeństwa, SoC, CERT – jest to idealne narzędzie właśnie dla niego. Architektura systemu Treatnet jest zaprojektowana z myślą o dostosowaniu go do różnych typów odbiorców, różnych sieci o różnej skali. W związku z tym są przewidziane różne modele licencyjne produktów. Sinkhole jest narzędziem adresującym wymagania operatora dotyczące sterowania i analizy prób nawiązania połączeń do sieci Internet z prywatnych sieci głównie przez szkodliwe oprogramowanie działające bez wiedzy i na szkodę użytkowników.

System Treatnet ma ambicje stać się rozwiązaniem dla firm i dla operatorów telekomunikacyjnych, dlatego od początku był projektowany do wyszukiwania zainfekowanych użytkowników z zachowaniem ich poufności i prywatności. Bez wątpienia system ten jest skazany na model bez agentowy, dlatego zdarzenia (logi) generowane przez systemy telekomunikacyjne są jego bazą wiedzy.

Strategią wykrywania zainfekowanych użytkowników może być też kontrola ruchu do szczególnie groźnych serwerów w sieci Internet takich jak zidentyfikowane serwery Command&Control botnet czy phishingowych. Najefektywniejszym mechanizmem jest analiza ruchu do takich adresów IP lub domen z identyfikacją ofiary. Takie rozwiązanie m.in. dostarcza Treatnet Sinkhole.

Środowisko Sinkhole składa się z następujących istotnych komponentów:

 • Treatnet Sinkhole – główny moduł dystrybuowany w postaci sprzętowego lub wirtualnnego appliance (obraz dla KVM, Vmware i VirtualBox)
 • BGP-API – przygotowana w postaci kontenera docker wersja oprogramowania do komunikacji z routerem firmowym przez protokół BGP
 • DNS-API – przygotowana w postaci kontenera docker wersja oprogramowania do komunikacji z usługami DNS w firmie
 • MQTT – wersja oprogramowania, która jest dystrybuowana i preinstalowana wraz z Sinkhole

 

Dzisiejszy świat IT wymaga zaangażowania coraz większych środków i bardziej zaawansowanych narzędzi do analizy obszarów zaawansowanych prac badawczych, kryptografii, pomiarów czy np. cyberbezpieczeństwa. Związane jest to z zaangażowaniem do badań i analityki skomplikowanych systemów i oprogramowania stosującego specjalistyczne algorytmy, systemy wspomagające oraz nowe narzędzia wykorzystujące AI (mechanizmy sztucznej inteligencji, artificial intelligence). Znaczną część takich obliczeń można realizować w systemach zdanych np. chmurach obliczeniowych, jedna spora ilość z tego typu zadań musi być realizowana lokalnie na stacjach roboczych naukowców i analityków w tym m.in.: analityka malware, lokalne pomiary i obliczenia etc.  W obszarze rozwoju Systemu Treatnet powstała potrzeba opracowania wysokowydajnych platform typu stacja robocza pozwalających na realizację tego typu zadań – Treatnet Analitic workstation (TAw).

TAw jest platformą, w której szczególną wagę położono na aspekty związane z mocą obliczeniową przy jednoczesnym uwzględnieniu parametrów ekonomicznych stacji oraz właściwości ergonomii pracy i wizualizacji. Stacja jest wyposażona w najnowszej generacji procesory CPU 16 core (32 wątki) z możliwością pracy w trybach CPU4,5GHz i zwiększenia w trybie turbo do ponad 5,7Ghz oraz overclocking przy ekonomicznym współczynniku poboru mocy TDP poniżej 170W. Nowoczesne pamięci min. 128GB (2x64GB) z możliwością dalszej rozbudowy (M.2 PCIe, 4×4.0) DDR5/TLC w szybkiej wersji (częstotliwość pracy 600Mhz, opóźnienie CL30) i napięciu pracy 1,4V oraz wyposażonych w radiatory dla efektywnego chłodzenia. Standardowo stacja jest wyposażona w dwa dyski 4TB z możliwością dalszej rozbudowy w technologii NVme SSD cechujące się szybkim zapisem (6600MB/s) i odczytem (7300 (MB/s).

Stacja robocza jest zbudowana na bazie obudowy typu Middle Tower wyposażonej w wydajny i ergonomiczny system chłodzenia. Wraz ze stacją dostarczane są specjalizowane karty graficzne i dwa monitory LCD oraz opcjonalnie przenośna i zewnętrzna pamięć masowa, system podtrzymania zasilania typu UPS oraz komponenty wideokonferencyjne.

Tak przygotowany system TAw pozwala osiągający wydajność przekraczającą 63000 punktów Passmark CPU Mark w teście wydajności Pass Mark Perfomance Test (04.08.2023).

TLC – rejestracja połączeń IP w sieci operatora

Treatnet Log Collector (TLC) jest częścią rozwiązania o nazwie Treatnet, innowacyjnego zestawu narzędzi zaadresowanego zarówno do firm jak i operatorów telekomunikacyjnych.

Treatnet Log Colletor (TLC) pełni wysoko wyspecjalizowaną i ważną rolę. Jest systemem, którego zadaniem jest przetworzenie dużych ilości zdarzeń generowanych w systemach telekomunikacyjnych do ujednoliconej postaci, która może być następnie przetwarzana przez zewnętrzne systemy lub efektywnie składowana długoterminowo (np. 1 rok jak w ustawie prawie telekomunikacyjnym).

TLC jest narzędziem adresującym wymagania ustawowe wobec operatora w zakresie Retencji Danych[1] dotyczących ruchu w sieci Internet.

Architektura rozwiązania TLC dla Systemów Retencji Danych zakłada przetwarzanie bardzo dużych ilości zdarzeń (potwierdzona wydajność ponad 500kEPS). Rozwiązanie może być implementowane w środowisku wirtualnym (VMWare, KVM, XEN).

Treatnet TLC (Treatnet Log Collector) jest narzędziem akwizycji danych a następnie retencji i przetworzenia ich do wersji binarnej. Dane są zapisywane do plików o określonym formacie i przekazywane do dalszego przetworzenia lub archiwizacji. Dla typowych rozwiązań przygotowany jest specjalny interfejs operatora i administratora z łatwym dostępem do wyszukiwania pożądanych danych i powiązania ich a następnie skojarzenia „użytkownika” (w szczególności adres MAC).

System TLC może w elastyczny sposób formatować i zapisywać dane wyjściowe. W implementacji w typowej sieci operatora rekomendujemy zachowanie formatu danych wyjściowych dla zachowania zgodności z innymi zewnętrznymi systemami używanymi przez operatora w szczególności z systemami typu Farma Fraud.

Oba  produkty Treatnet i Treatnet Log Collector są transparentne dla użytkownika końcowego, ponieważ są instalowane w sieci wewnętrznej operatora.

Powyższe produkty to sieciowo zorientowane narzędzia przygotowane dla zapewnienia komfortu i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przetwarzania dokumentów oraz budowy zaufania użytkowników sieci do Dostawcy Internetu (ISP).

__________________________________________________________________________

[1] Rozwiązania typu System Retencji Danych (SRD) umożliwiają zebranie danych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 179 ust. 3 i 180a Prawa telekomunikacyjnego (ustawa dnia 16 lipca 2004 r. Dz.U. z 2018 poz. 1954) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania (Dz.U. z 2009 poz. 1828).

Treatnet Marker to innowacyjne rozwiązanie do kategoryzacji dokumentów i poczty elektronicznej

Treatnet Marker to pakiet narzędzi typu klasyfikator operujący na dokumentach, więc jego naturalnym środowiskiem pracy jest komputer użytkownika końcowego.

System Treatnet Marker jest produktem przygotowanym do szerokiego użycia szczególnie wśród użytkowników instytucjonalnych i odpowiada na wymagania polskiego użytkownika i polskich regulacji prawnych. Jego funkcjonalności pozwalają na klasyfikowanie dokumentów pakietu Microsoft Office jak również plików innego typu np. pdf, txt i inne.

System Treatnet Marker umożliwia tworzenie grup użytkowników w oparciu o przyznawanie im uprawnień lub import struktury organizacji z usług katalogowych instytucji oraz zapewnienie mapowania kategorii i grup na politykę bezpieczeństwa instytucji w obszarze klasyfikacji informacji.

RouterMAP – łatwe monitorowanie infrastruktury sieci WAN i Data Center

RouterMap (RM) jest systemem stworzonym w oparciu o doświadczenie inżynierów budujących i utrzymujących duże i wymagające sieci WAN, którzy wskazali potrzebę dostępności narzędzia ukierunkowanego na działania związane z utrzymaniem sieci WAN w sprawności operacyjnej wspomagającej ich codzienną pracę.

Czytelność i jasny przekaz o stanie i topologii sieci stanowi podstawową cechę, która jest najważniejszym wyróżnikiem RouterMap i osią, dookoła której budowana jest architektura tego oprogramowania. Inne istotne cechy oprogramowania to:

 

 • Obraz sytuacji w sieci WAN można podzielić na warstwy przyporządkowane do sieci WAN, Miejskich lub sieci Data Center czy też sieci firmowych (LAN). Pozwala to na łatwe przyporządkowanie odpowiedzialności w organizacji odpowiedzianej za utrzymanie urządzeń i łączy oraz zespołów serwisowych w tym zaangażowanie np. podwykonawców do części prac z ograniczonym poziomem uprawnień
 • Monitorowanie zmian w wyposażeniu urządzeń co jest szczególnie cenne dla operatorów dużych sieci WAN używających modularnych urządzeń do poziomu numeru seryjnego komponentu
  Jeżeli prace w sieci są planowane można w systemie łatwo i czytelnie pozostawić informację np., przez dodanie informacji w postaci Notatki przypisanej do urządzenia którą kolejna zmiana operatorów łatwo odczyta i może uzupełnić o własne uwagi lub zmienić stan urządzania na tryb maintenance.
 • System pozwala na monitorowanie nie tylko sytuacji aktualnej, ale także odtworzenie istotnych zmian w topologii sieci dla zrozumienia zdarzeń które spowodowały nie kontrolowaną jej zmianę, np. czytelnie wyróżnia łącza nieaktywne i pozwala operatorowi na zarządzanie tą informacją.
 • Na jednym widoku operator sieci widzi zarówno topologie sieci z opcjonalnym uwzględnieniem pozycji według danych GPS pozyskanych z pliku opisu urządzeń lub wskazanych w GUI jak i istotne informacje na temat prędkości łączy, ilości łączach zwielokrotnionych pomiędzy węzłami oraz Alarmy sygnalizowane przez urządzenia.
 • Wsparcie dla operatorów sieci wykorzystujących technologie MPLS w ilustracji zestawionych połączeń i ścieżek np. LDP i RSVP oraz routingu IPv4 i IPv6
 • Ważną cechą jest łatwość użycia dzięki dostępowi do aplikacji użytkownika poprzez GUI Web (przeglądarki m.in. Chrome, Firefox itp.) oraz łatwość wdrożenia przez dostępność systemu na platformy Linux/docker
 • System może być łatwo dostosowany do sieci budowanych w oparciu o liderów dostarczających urządzenia do węzłów WAN i Data Center jak np. Arista, Cisco czy Juniper.

RouterMap jest na tyle efektywnym narzędziem, że został rozbudowany o możliwość tworzenia dynamicznych schematów połączeń urządzeń Data Center i LAN w których koordynaty GPS położenia urządzeń nie mają znaczenia.

Treatnet Sinkhole (Sinkhole) jest częścią rozwiązania o nazwie Treatnet, innowacyjnego zestawu narzędzi zaadresowanego zarówno do firm, jak i operatorów telekomunikacyjnych. Pod jedną wspólną nazwą otrzymujemy uniwersalny zestaw narzędzi, który jest w stanie wykryć zainfekowanych użytkowników, zapobiec próbie wyłudzenia danych przez strony phishingowe System ten wspiera operatorów w realizacji wymagań ustawowych   i jest użyteczny dla instytucji rządowych. Jeśli jesteś firmą lub operatorem, który posiada własny dedykowany zespół bezpieczeństwa, SoC, CERT – jest to idealne narzędzie właśnie dla niego. Architektura systemu Treatnet jest zaprojektowana z myślą o dostosowaniu go do różnych typów odbiorców, różnych sieci o różnej skali. W związku z tym są przewidziane różne modele licencyjne produktów. Sinkhole jest narzędziem adresującym wymagania operatora dotyczące sterowania i analizy prób nawiązania połączeń do sieci Internet z prywatnych sieci głównie przez szkodliwe oprogramowanie działające bez wiedzy i na szkodę użytkowników.

System Treatnet ma ambicje stać się rozwiązaniem dla firm i dla operatorów telekomunikacyjnych, dlatego od początku był projektowany do wyszukiwania zainfekowanych użytkowników z zachowaniem ich poufności i prywatności. Bez wątpienia system ten jest skazany na model bez agentowy, dlatego zdarzenia (logi) generowane przez systemy telekomunikacyjne są jego bazą wiedzy.

Strategią wykrywania zainfekowanych użytkowników może być też kontrola ruchu do szczególnie groźnych serwerów w sieci Internet takich jak zidentyfikowane serwery Command&Control botnet czy phishingowych. Najefektywniejszym mechanizmem jest analiza ruchu do takich adresów IP lub domen z identyfikacją ofiary. Takie rozwiązanie m.in. dostarcza Treatnet Sinkhole.

Środowisko Sinkhole składa się z następujących istotnych komponentów:

 • Treatnet Sinkhole – główny moduł dystrybuowany w postaci sprzętowego lub wirtualnnego appliance (obraz dla KVM, Vmware i VirtualBox)
 • BGP-API – przygotowana w postaci kontenera docker wersja oprogramowania do komunikacji z routerem firmowym przez protokół BGP
 • DNS-API – przygotowana w postaci kontenera docker wersja oprogramowania do komunikacji z usługami DNS w firmie
 • MQTT – wersja oprogramowania, która jest dystrybuowana i preinstalowana wraz z Sinkhole

 

Dzisiejszy świat IT wymaga zaangażowania coraz większych środków i bardziej zaawansowanych narzędzi do analizy obszarów zaawansowanych prac badawczych, kryptografii, pomiarów czy np. cyberbezpieczeństwa. Związane jest to z zaangażowaniem do badań i analityki skomplikowanych systemów i oprogramowania stosującego specjalistyczne algorytmy, systemy wspomagające oraz nowe narzędzia wykorzystujące AI (mechanizmy sztucznej inteligencji, artificial intelligence). Znaczną część takich obliczeń można realizować w systemach zdanych np. chmurach obliczeniowych, jedna spora ilość z tego typu zadań musi być realizowana lokalnie na stacjach roboczych naukowców i analityków w tym m.in.: analityka malware, lokalne pomiary i obliczenia etc.  W obszarze rozwoju Systemu Treatnet powstała potrzeba opracowania wysokowydajnych platform typu stacja robocza pozwalających na realizację tego typu zadań – Treatnet Analitic workstation (TAw).

TAw jest platformą, w której szczególną wagę położono na aspekty związane z mocą obliczeniową przy jednoczesnym uwzględnieniu parametrów ekonomicznych stacji oraz właściwości ergonomii pracy i wizualizacji. Stacja jest wyposażona w najnowszej generacji procesory CPU 16 core (32 wątki) z możliwością pracy w trybach CPU4,5GHz i zwiększenia w trybie turbo do ponad 5,7Ghz oraz overclocking przy ekonomicznym współczynniku poboru mocy TDP poniżej 170W. Nowoczesne pamięci min. 128GB (2x64GB) z możliwością dalszej rozbudowy (M.2 PCIe, 4×4.0) DDR5/TLC w szybkiej wersji (częstotliwość pracy 600Mhz, opóźnienie CL30) i napięciu pracy 1,4V oraz wyposażonych w radiatory dla efektywnego chłodzenia. Standardowo stacja jest wyposażona w dwa dyski 4TB z możliwością dalszej rozbudowy w technologii NVme SSD cechujące się szybkim zapisem (6600MB/s) i odczytem (7300 (MB/s).

Stacja robocza jest zbudowana na bazie obudowy typu Middle Tower wyposażonej w wydajny i ergonomiczny system chłodzenia. Wraz ze stacją dostarczane są specjalizowane karty graficzne i dwa monitory LCD oraz opcjonalnie przenośna i zewnętrzna pamięć masowa, system podtrzymania zasilania typu UPS oraz komponenty wideokonferencyjne.

Tak przygotowany system TAw pozwala osiągający wydajność przekraczającą 63000 punktów Passmark CPU Mark w teście wydajności Pass Mark Perfomance Test (04.08.2023).

Grupa produktów TREATNET to uniwersalny zestaw narzędzi, który pod jedną wspólną nazwą jest w stanie klasyfikować dokumenty użytkownika, wykryć zainfekowanych użytkowników, zapobiec próbie wyłudzenia danych przez strony phishingowe, a także wspierać operatorów w realizacji wymagań instytucji rządowych.

Partnerzy

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Zapraszamy do kontaktu: oferta_pss@comp.com.pl