Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2019 r. (Raport 3/2019) 28 / 1 / 2019

Temat: Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2019 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 roku:
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2018 rok – 12 kwietnia 2019 roku
Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:
1 kwartał 2019 – 22 maja 2019 roku,
półrocze 2019 – 30 sierpnia 2019 roku,
3 kwartał 2019 – 22 listopada 2019 roku.
Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne
skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne
skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych, skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2018 roku i 2
kwartał 2019 roku.