Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Sprzedaż akcji przez osobę zarządzającą (Raport: 45/2006) 20 / 10 / 2006

Temat: Sprzedaż akcji przez Osobę Zarządzającą

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o sprzedaży akcji przez Główną Księgową Spółki, Bogumiłę Lewandowską. Zgodnie z przekazaną Spółce informacją w dniu 18 października 2006 roku została zrealizowana przez Bogumiłę Lewandowską transakcja sprzedaży łącznie 2 000 akcji Spółki.

Przed realizacją transakcji Bogumiła Lewandowska posiadała 2 000 akcji COMP SA, co stanowiło 0,073% udział w kapitale oraz analogiczny udział w głosach na WZA Spółki.

W wyniku realizacji zleceńi zrealizowanych w Warszawie Bogumiła Lewandowska sprzedała 2 000 akcji Spółki, co stanowi 0,073% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 0,073% udział w głosach na WZA Spółki. Akcje zostały sprzedane po cenie jednostkowej 81 złotych za jedną akcję:

Po przeprowadzeniu tej transakcji Bogumiła Lewandowska nie posiada akcji COMP SA.